Gizlilik Politikası

Global Yayıncılık E-Ticaret, kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak görür; bu nedenle bilgi ve bilginin üzerinde tutulduğu destek iş sistemleri, kurum içinde tanımlanmış iş süreçleri açısından kritik önem taşır ve uygun şekilde korunmasının gerekliliğini kabul eder. Bilgi Güvenliği ve Bilgi Güvenliği Politikası’nın amacı, yasal düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak, bilgilerin ve tüm destek iş sistemlerinin, süreçlerinin ve uygulamalarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmektir. Bunu yaparken, tüm bu varlıklar üzerindeki mevcut ve potansiyel riskler değerlendirilerek uygun biçimde bertaraf edilir veya sınırlandırılır. Global Yayıncılık E-Ticaret Bilgi Güvenliği politika ve prosedürleri, Global Yayıncılık E-Ticaret bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm taşeron firma ve Global Yayıncılık E-Ticaret personeli için, coğrafi konumdan veya iş biriminden bağımsız olarak geçerlidir. Ayrıca, tüm taşeron firma personeli ve Global Yayıncılık E-Ticaret personeli, Global Yayıncılık E-Ticaret Bilgi Güvenliği Politikası ve Global Yayıncılık E-Ticaret Etik Yönetmeliği’nde belirtilen gizli bilgilerin korunması ilkeleri ile diğer politika ve dokümanları öğrenmek ve bunlara uymak zorundadır. Global Yayıncılık E-Ticaret bilgilerine erişim ihtiyacı olan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunlara bağlı destek personeli gibi tüm kişiler, Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerine bağlı kalırlar. Global Yayıncılık E-Ticaret yöneticileri bu firmalarla yapmış olduğu anlaşmalarla firmaların Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerine uymalarını temin ederler. Bu politikanın işlevsel sahipliği Bilgi Sistemleri ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcılığı’nda olup uygun sistem ve araçlar kullanılarak, bu politikalara uyulma durumu aktif olarak gözden geçirilir; uyulmaması durumunda Global Yayıncılık E-Ticaret Etik Kural Danışmanı ve ilgili Üst Yönetime bilgi verilerek, bu politikalara uyulması için gerekli önlemler alınır. Bu politika ile birlikte, bilginin yetkisiz ve izinsiz erişime karşı korunması, gizliliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, yetkisiz kişilere kasten verilmemesi ve ihtiyaç duyulduğunda yetkili kullanıcılar tarafından erişilmesi sağlanır. Bu kapsamda tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği konusunda eğitim verilmesi, tüm Bilgi Güvenliği açıklarının ve şüphe duyulan zayıf noktaların sorumlu kişilere raporlanması garanti altına alınır. Global Yayıncılık E-Ticaret

Globalkitap.com © 2013